Start mosselseizoen gaat door ondanks tijdelijke sluiting productiegebieden

Start mosselseizoen gaat door ondanks tijdelijke sluiting productiegebieden

 

Goede voorzorgsmaatregelen genomen

 

Yerseke, 25 juni 2016 – De start van het mosselseizoen op 29 juni gaat door, ondanks dat de Nederlandse voedselautoriteit NVWA vandaag twee deelgebieden van schelpdieren in de Oosterschelde uit voorzorg tijdelijk gesloten verklaart. De mosselsector neemt eveneens uit voorzorg extra maatregelen, zodat de voedselveiligheid blijft geborgd van de mosselen die in de handel komen.

Reden voor de tijdelijke sluiting is de vondst van de neurotoxine tetrodotoxine (TTX) bij monsters uit deze gebieden. De NVWA bemonstert wekelijks alle productiegebieden in het kader van het geldende voedselveiligheidsprogramma Schelpdieren. Zodra nieuwe monsters aantonen dat de scheldieren uit de gebieden weer vrij zijn van TTX dan stelt de NVWA de gebieden weer open.  De bewuste gebieden - Oosterschelde Oost en Oosterschelde Noord - zijn nagenoeg geen productiebieden voor Zeeuwse bodemcultuurmosselen. In het gebied liggen wel de zogeheten verwaterpercelen, ook  'natte pakhuizen' genoemd. De mosselsector neemt uit voorzorg extra monsters van mosselen op deze percelen. Deze mosselen komen pas in de handel als de analyse-uitslagen goed zijn.

 

Begrip

Het mosselseizoen gaat woensdag 29 juni van start. De maanden juli en augustus zijn altijd belangrijk voor de mosselsector. “Mosselen worden in de zomer volop gegeten, vooral op de terrassen aan de Belgische kust en in de Belgische grote steden. Gelukkig komt de belevering niet in het gedrang. De sector neemt daartoe zelf extra preventieve maatregelen en heeft begrip voor de voorzorgmaatregel van de NVWA in het kader van voedselveiligheid. Dit is immers van wezenlijk belang voor onze bedrijfstak.”, aldus Wouter van Zandbrink, voorzitter van de Vereniging De Mosselhandel.

 

Monitoringsprogramma

De mosselsector kent al jarenlang een uitgebreid monitoringsprogramma op aanwezigheid van onder meer toxine vormende algen. Die algen kunnen zich in de zomer, als de watertemperatuur stijgt, ontwikkelen in het water. De NVWA neemt wekelijks watermonsters en monsters van mosselen om te laten analyseren. Het monitoringsprogramma is dit jaar uitgebreid met tetrodotoxine (TTX). Als monsters uit een gebied te hoge waarden toxines aantonen, sluit de NVWA het desbetreffende productiegebied preventief totdat nieuwe monsters aantonen dat de situatie weer normaal is. Dit zogenoemde “early warning and respons”-systeem zorgt ervoor dat een voedselveilig product naar de mosselverwerkende bedrijven en dus naar de markt gaat.

 

Tetrodotoxine

Tetrodotoxine (TTX) is een neurotoxine die wereldwijd verspreid in de natuur veel voorkomt. Het is een van de meest voorkomende gifstoffen die dieren aanmaken om zich te verdedigen. In bepaalde vissen (zoals de kogelvis), de blauw geringde octopus, in bepaalde amfibieën en reptielen (bijvoorbeeld padden) wordt hij aangetroffen. Schelpdieren maken niet zelf de toxine aan, maar via filtering van het water komt de stof in de schelpdieren. Door de hoge filtratie kan het ook weer snel verdwijnen.

Op dit moment is de herkomst van TTX in de Nederlandse wateren nog niet duidelijk, evenals hoe en hoe snel het toxineniveau ophoopt en weer afbouwt in schelpdieren. Mogelijke bronnen zijn bepaalde algen, bacteriën (Vibrio’s) en de snoerworm. Zowel Vibrio’s als de snoerworm komen in de Oosterschelde voor, de alg is een minder waarschijnlijke bron, aldus onderzoeksinstituut Imares dat in opdracht van de mosselsector eerder dit jaar onderzoek heeft gedaan.

Neurotoxinen zijn stoffen die de werking van het zenuwstelsel beïnvloeden.

 

 

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

Tilly Sintnicolaas | Het Nederlands Mosselbureau

E-mail: info@mosselbureau.nl

Tel: 070-385 18 02

Mobiel: 06-46611099