Nieuwsbericht: Oosterschelde weer helemaal open, einde aan logistieke problemen

Yerseke, 29 juli 2016 – Het Zeeuwse Yerseke is opgelucht, de logistieke problemen zijn achter de rug. Vandaag heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit alle gesloten gebieden in de Oosterschelde weer opengesteld. De mosselsector kon sinds de start van het seizoen geen gebruik maken van de belangrijke verwaterpercelen voor mosselen– ook wel natte pakhuizen genaamd – in het oostelijke deel van de Oosterschelde. Ook het productiegebied Oosterschelde Oost en de Noordelijke tak van de Oosterschelde zijn weer volledig vrijgegeven. 

De schelpdierensector, die al decennialang een uitgebreid monitoringsprogramma voor toxinevormende algen, virussen en bacteriën in haar productiewateren kent, werd 25 juni geconfronteerd met de nieuwe biotoxine: tetrodotoxine (TTX) en de daarop volgende sluiting van gebieden. Voor deze natuurlijke stof geldt in Nederland namelijk een nultolerantie. TTX komt wereldwijd veel voor in de natuur als een afweerstof die dieren aanmaken om zich te verdedigen. Schelpdieren maken de toxine niet zelf aan, maar via filtering van het water komt de oplosbare stof in de schelpdieren. Door de hoge filtratie kan het ook weer verdwijnen, dat is nu ook gebleken. 

Onderzoek

Er is nog veel onbekend over onder meer de herkomst en verspreiding van de biotoxine, die pas recent in onze wateren werd aangetroffen. Dat is voor de NVWA en de Nederlandse overheid aanleiding voor een nultolerantie. In andere Europese landen gelden geen normen. Ook is er nog geen Europees beleid voor tetrodotoxine in schelpdieren. De Nederlandse overheid en de mosselsector hebben in Brussel hier wel op aangedrongen. Het onderzoeksinstituut Imares is ondertussen in opdracht van de sector een brononderzoek naar de herkomst van de toxine en naar een wijze om deze uit schelpdieren te zuiveren, gestart. In het najaar worden de eerste resultaten verwacht.

 

Voor de redactie:

Neem voor meer informatie contact op met:

Nederlands Mosselbureau, Tilly Sintnicolaas, info@mosselbureau.nl of mobiel: 06-46611099